ابزار لینک پد برای شما

ارسال لینک از طریق بوکمارک
لینک روبرو را به بوکمارکهای خود اضافه کنید تا با کلیک بر روی آن در هر سایتی لینک مربوطه برای ارسال به لینک پد آماده شده و به صفحه ی ارسال مطلب هدایت شوید: لینک بوکمارک

دکمه ی ارسال به لینک پد در سایت یا وبلاگ تان
مثل سایتهای مشابه ما نیز امکان قرار دادن دکمه ای در سایت شما را فراهم کرده ایم تا بازدید کنندگان با کلیک بر روی آن مطلب مربوطه را به لینک پد ارسال کنند یا در صورت وجود، به صفحه ی مخصوص آن هدایت شوند. کافی است کد زیر را در صفحه ی مربوط به پست خود قرار دهید:
<script type="text/javascript" src="http://www.linkpad.ir/index.php?page=evb"></script>

دکمه ی کوچولوی لینک پد هم با این لینک قابل اضافه شدن به سایت شما است. به جای PAGE_URL آدرس صفحه مورد نظر را قرار دهید: <a href="http://www.linkpad.ir/index.php?page=submit&url=PAGE_URL" target="_blank"><img src="http://www.linkpad.ir/images/tiny.png" alt="Linkpad" title="Linkpad" /><a>