قوانین لینک پد

تنها چند قانون ساده در لینک پد وجود دارد:

  • مطالب ارسالي فقط در رابطه با موضوعات موجود در سايت باشد.
  • به هيچ شخص حقيقي توهين نشود.
  • لينک پد را دوست داشته باشيد و از آن لذت ببريد :)