+
۱

نمونه مبایعه نامه املاک (اینجا کلیک کنید)

مبایعه نامه قراردادی است که طبق آن مالی به طرف دیگر فروخته می شود. هر چند مبایعه نامه یک سند عادی می باشد اما رعایت مفاد آن برای طرفین الزام آور می باشد لذا لزوم توجه به مندرجات در مبایعه نامه برای طرفین بسیار حیاتی است.

 

رای دهندگان

con_par  

دیدگاهتان را بنویسید