+
۱

اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی (کسب و کار) در حوزه زبان های خارجی : تی پی بین (اینجا کلیک کنید)

اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی (کسب و کار) در حوزه زبان های خارجی : تی پی بین

حوزه های تحت پوشش اقتصاد و کارآفرینی
مهلت ارسال چکیده ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
مهلت ارسال اصل مقاله ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
تاریخ شروع ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
تاریخ پایان ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
مهلت ثبت نام ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

 

رای دهندگان

mnoezad  

دیدگاهتان را بنویسید